Asin

Open in Spotify

To add this artist to your stream please login or register.


18 greatest hits asin

18 greatest hits asin

View Album Open in Spotify

Asin pagibig, pagbabago, pagpapatuloy

Asin pagibig, pagbabago, pagpapatuloy

View Album Open in Spotify

Asin himig ng pag-ibig

Asin himig ng pag-ibig

View Album Open in Spotify

Sinta himig kayumanggi 2

Sinta himig kayumanggi 2

View Album Open in Spotify

Himig Ng Lahi

Himig Ng Lahi

View Album Open in Spotify

Ang Bayan Kong Sinilangan: Paglalakbay Sa Mga Awitin ng Asin: 40th Anniversary Collection

Ang Bayan Kong Sinilangan: Paglalakbay Sa Mga Awitin ng Asin: 40th Anniversary Collection

View Album Open in Spotify

Re-issue Series: Asin

Re-issue Series: Asin

View Album Open in Spotify

Special Collector's Edition: Masdan Mo Ang Kapaligiran

Special Collector's Edition: Masdan Mo Ang Kapaligiran

View Album Open in Spotify